dissabte, 2 de maig de 2015

LA FISCAL GENERAL I LA HISTORIA D' ESPANYA.

Entenem que una "Fiscal General del Estado" per molt "Fiscal General" que sigui no està obligada a saber molta història (ni moltes matemàtiques, ni molta química, per exemple).
Però hi ha coses que són totalment absurdes. Diu la "Fiscal General del Estado", Consuelo Madrigal, que la institució que dirigeix es dedica a combatre “els mateixos mals que va combatre la Il·lustració: l’obscurantisme, el fanatisme, la tirania, i també els seus desviaments i errors”.
Si es repassa una mica la història d' Espanya es veurà que la Il.lustració va arribar tard (com tot) a Espanya. I agafem un apunt històric del bloc "Un glop d' història" i us l' afegim:

"...El primer rei amb idees il.lustrades va ser Carlos III, però tots els historiadors (també els espanyols) coincideixen que va ser el prototip del ·Despotisme il.lustrat" (continuava incombustible la monarquia absoluta, però introduint formes il.lustrades). La Il.lustració no va avançar a Espanya, els successors van ser pitjors que Carlos III. Sobre aquest rei, cal dir que va fer coses positives (per fi es va deixar de banda la prohibició als ports mediterranis (i per tant tots els catalans) a comerciar amb Amèrica, que els havia bandejat del comerç internacional o va disminuir el poder de la Mesta castellana, per exemple), però també cal dir que paral.lelament al reconeixement dels gitanos obligava als mateixos gitanos a:
  • abandonar la seva forma de vestir
  • no usar la llengua romaní en públic
  • abandonar la vida erràtica
  • En relació als catalans va establir dues disposicions -la Real Cédula del 23 de juny de 1768, i la Real Cédula de 10 de març de 1770- estableixen que tota l'educació escolar se farà "únicamente en lengua castellana" a tots els territoris de la península i Ultramar, i advertia que tots els idiomes que no fossin el castellà serien perseguits arreu de l'Imperi. En aquesta línia, al cap de poc, la imposició oficial de l'espanyol continuaria el 1772, mitjançant una "Real Cédula" que fa obligatori que "todos los mercaderes y comerciantes mayoristas y al menudeo traigan los libros de contabilidad en castellano".
  • Aquest va ser el rei més il.lustrat. Compte quan es parla de la il.lustració a Espanya, perque els espanyols en poden sortir molt mal parats.
  •  En canvi sí que es recorda històricament als espanyols per l’expulsió dels jueus i dels moriscos,  per la continuació a les zones incaiques de les "Mitas" (treball obligatori, esclau) i la imposició de las encomiendas a l' Amèrica Llatina, per la Contrareforma religiosa, per la Inquisició, els carlins i el Carlisme, per les dictadures militars (les darreres molt conegudes: General Pavia, Primo de Rivera, Franco ), la Falange Española, el franquisme i el nacionalcatolicisme..., Veiem poca Il.lustració en els dirigents i polítics espanyols històricament...." 
  • Per tant , lliçons d’Il·lustració als catalans i catalanes , les justes.