dijous, 27 de desembre de 2007

NO PODEM ESPERAR RES DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA.


NO PODEM ESPERAR RES DE LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA.
Una Constitució és un recull de lleis, documents, drets i deures dels seus ciutadans, generalment pactada entre les forces polítiques, sindicals, socials etc. etc.
ESTAT CATALÀ rebutja aquesta constitució espanyola perquè té errades des del seu naixement mateix, la seva elaboració va ser producte del pacte entre les forces franquistes (per tant ideològicament feixistes, segons ells mateixos) i unes forces d´oposició a aquest regim d´excepció que era el franquisme, amb la tutela directa de l´exèrcit franquista del moment i amb l´intent d´instaurar definitivament una monarquia que la població havia rebutjat de manera democràtica, mitjançant les urnes, als anys 30.
Així doncs, tant les forces franquistes com les forces d´aquella oposició van estar d´acord en col.locar per sota mà una monarquia que ja havia estat rebutjada democràticament. Molts sectors socials i polítics van acceptar condicions inacceptables perquè creien que no hi havia gaire marge i el franquisme estava massa fort políticament (tant a l´interior com a l´exterior). La gestació d´aquella constitució, doncs, no va ser mai en un àmbit de llibertat i sense violència, com diuen alguns manipuladors.
ESTAT CATALÀ posa de manifest que el franquisme no s´havia acabat i no es va acabar mai, el dictador es va morir de vell, després d´haver guanyat una guerra i ningú li va poder treure el poder de les mans. Una vegada mort la seva presència continuava viva (especialment en els anys 70), tant és així que ha estat impossible jutjar crims comesos pel franquisme, encara que tan sols sigui per aclarir responsabilitats.
Aquella constitució, doncs, va néixer amb massa condicionants antidemocràtics (la major part de partits reconeixen que si no hi havia aquesta constitució el perill de tornar a la dictadura era evident i no hi havia alternativa). Han passat gairebé trenta anys i la realitat no és la mateixa, com tampoc serà la mateixa la realitat d´ara i la del 2038. Ara les forces franquistes (feixistes) no tenen el poder polític directe (malgrat que fan la tutela), l´oposició política no s´enfronta a cap situació d´excepció, la pressió de l´exèrcit no és tan directa sobre l´aparell legislatiu i la monarquia ja porta 30 anys de funcionament i està clarament qüestionada.
Tampoc els protagonistes d´aquells anys son els mateixos (els diputats, els dirigents sindicals, veinals, etc.) i tampoc son els mateixos vora del 40 % de la població que en aquell moment eren nens o no havien nascut.
No podem seguir tancant els ulls davant dels creadors d´opinió dels grans mitjans de comunicació que continuen parlant com si aquesta constitució fos sagrada..
La constitució espanyola es pot canviar per moltes coses, però no ho faran perquè els va bé així, perquè, als espanyols, els garanteix la unidad de España, el reforçament de la monarquia, la solidaridad de los pueblos ibéricos y el Estado de las Autonomias.
ESTAT CATALÀ recorda que la totalitat de l´independentisme ja va rebutjar aquesta constitució i en seu dia l´independentisme es va posicionar en contra perquè nega el dret a l´autodeterminació dels pobles, perquè la unidad de España queda garantida perfectament amb l´exèrcit espanyol i a més a més nega la possibilitat de federar-se els catalans amb la totalitat dels territoris dels Països Catalans.
Així com estan les coses, els catalans no hi fem res en aquest Estat, no ens interessa la unitat de Espanya imposada, ni la monarquia imposada, ni una hipotètica solidaritat fictícia i menys els estatuts d´autonomia retallats i adulterats.
Molts opinadors diuen que estem cada vegada més lluny emocionalment d´Espanya, logicament no podem acceptar una constitució antidemocratica i rebutgem la seva festa de la Constitució
ESTAT CATALÀ vol deixar ben clar que no volem més unitats forçades, volem la separació voluntària d´Espanya i volem fer la nostra Constitució com a República Catalana independent, com qualsevol país normalitzat d´Europa.
AVUI, COM AHIR, REBUTGEM TOTALMENT LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA, LES SEVES FESTES I LA SEVA UTILITZACIÓ COM EINA ESPANYOLITZADORA.
FORA LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA.
NECESSITEM ELABORAR LA CONSTITUCIÓ DE LA REPÚBLICA CATALANA.