dissabte, 17 de maig de 2014

ESTAT CATALÀ RECOLZA UN PANTEJAMENT D´ESQUERRA A EUROPA

Des d' ESTAT CATALÀ farem allò que estigui dins les nostres possibilitats per tal de canviar el funcionament d' aquesta Unió Europea, dirigida per uns personatges que no elegim directament i sobretot per uns poders a l' ombra. Aquests poders a l' ombra estan lligats als bancs, a això que en diuen "mercats" i a uns monopolis molt poc transparents.

Cal un control d' aquests estaments, cal que tinguin una relació amb la població i que tingin una representació democràtica, en cas contrari no hauran d´estar dirigint un organisme com la Unió Europea.

Cal que es parli de les inversions (especialment en uns sectors concrets) i no només de retallades, cal que la població es senti més representada i menys enganyada. I molt especialment cal un treball seriós per la cohesió social, perquè no continui creixent la gran diferència entre les rendes més altes i les més baixes i els projectes concrets contra l' atur (en un índex ja molt perillós) i contra la pobresa.

Per això el tercer cartell d' ESTAT CATALÀ, demana el vot per un partit que a més de defensar a Europa la independència i els Països Catalans, també defensi un plantejament d`esquerra.