dilluns, 30 de desembre de 2013

L' ESPANYOLISME NAZI I LA UNIÓ EUROPEA.

L' editorial de S. Cot a Nació Digital , posa el dit a  la na-

fra sobre la pervivència del feixisme a alguns estats i 

la permisivitat que gaudeixen (en el cas de l' Estat es-

panyol, és evident). 

Suposadament incompatible amb la pertinença a la U.E.

 Si és suposadamanet o no ho veurem a partir de l' 1 de

 desembre. 

L'espanyolisme nazi


A partir de l'1 de desembre de 2014 la Comissió Europea 

tindrà facultats per actuar contra la "trivializació flagrant inten-
cionada i pública dels crims nazis". De fet, en aquests moments
 s'està redactant un informe per avaluar quin és el grau de com-
pliment dels diversos estats membres de la Unió Europea pel
que fa a actuacions judicials contra aquesta mena de fenòmens.

De moment Espanya ja ha estat advertida per la comissària
 europea de Justícia, Viviane Reding, del fet que la banalització
dels "crims comesos per règims totalitaris ha de ser sancionable
 penalment". L'avís va ser una conseqüència directa de l'home-
natge de la delegada del govern espanyol a Catalunya, que es
va atrevir a honorar els voluntaris de la 250. Einheit spanischer
 Freiwilliger, la División Azul dels falangistes que van combatre al
front rus sota el comandament d'Adolf Hitler.

Tot plegat és una bona notícia perquè Espanya, per si ma-
teixa, és absolutament incapaç de condemnar ni tan sols els
 crims de Falange, la versió local del feixisme/nazisme. Històrica-
ment, la relació del nacionalisme espanyol amb els nazis ale-
manys és estretíssima.
De Gernika a Stalingrad, els falangistes espanyols i els nazis ale-
manys van ser companys d'armes i, com a tals, el règim de Fran-
co  va protegir dotzenes de jerarques nazis que fugien de la der-
rota. Tant és així que Léon Degrelle va morir de vell, el 1994, des-
prés de  mitja vida prenent el sol -i, a estones, fomentant el feixis-
me entre els  joves- a la costa de Màlaga.

A Espanya, a hores d'ara, totes les versions del feixisme
són legals i s'exhibeixen constantment. La darrera Diada van 
assaltar la  delegació de la Generalitat a Madrid i, poc després,
es passejaven pels platós de les televisions ultres i per les mani-
festacions espanyolistes del 12-O a Barcelona.

En fi, hi ha moltíssima bibliografia dedicada a aquesta rela-
ció  fraternal entre el nazisme i el nacionalisme espanyol. La sa-
lutació romana forma part de la identitat de personatges molt in-
fluents de la transició espanyola, com Rodolfo Martín Villa o 
Manuel  Fraga
Els vincles són constants i intensos. I el dictador té una fundació 
que rep donatius que desgraven a Hisenda.

Falten onze mesos. I que Europa s'ocupi d'ells d'una punyetera
vegada
.